Family Echinorhynchidae
 
Acanthocephalus Koelreuther, 1771
 
  Acanthocephalus anguillae (O.F. Müller, 1780) (N) [O]
  Acanthocephalus clavula (Dujardin, 1845) (N) [O]
  Acanthocephalus curtus (Achmerov & Dombrowskja-Achmerova, 1941) (S) [O]
  Acanthocephalus lucii (O.F. Müller, 1776) (N) [O]
  Acanthocephalus paronai (Condorelli, 1897) (S) [O]

Top of page