Family Arhythmacanthidae
 
Acanthocephaloides Meyer, 1932
 
  Acanthocephaloides incrassatus (Molin, 1858) (N, S) [O]
  Acanthocephaloides propinquus (Dujardin, 1845) (N, S) [O]
  Acanthocephaloides soleae (Porta, 1905) (S) [O]
 
Breizacanthus Golvan, 1969
 
  Breizacanthus ligur Paggi, Orecchia & Della Seta, 1975 (S) [O]
 
Euzetacanthus Golvan & Houin, 1964
 
  Euzetacanthus simplex (Rudolphi, 1810) (S) [O]
 
Paracanthocephaloides Golvan, 1969
 
  Paracanthocephaloides soleae (Porta, 1905) (S) [O]

Top of page